• Esmase viirushaigusega patsiendi nõustamine (ka telefoni teel) ja seisundi hindamine.
  • Laste (kuni 18-aastased) läbivaatus ja immuniseerimine, vaktsinatsioonialase dokumentatsiooni nõuetekohane täitmine.
  • Kroonilise haigusega patsiendi jälgimine ja nõustamine vastavate ravijuhiste järgi oma pädevuse piires (kõrgvererõhutõve haiged, diabeedihaiged, südame-veresoonkonnahaiged jne).
  • Patsiendile tõendite väljastamine: mootorsõidukijuhi tervisetõend, tervisetõend (mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemisel vajalik täita enne vastuvõtule tulekut tervisedeklaratsioon, ankeedi leiab: https://www.digilugu.ee).

  • Erinevad õendusprotseduurid: kõrvaloputamine, haavaravi, veenivere võtmine, immuniseerimine, ravimite manustamine süstena (i/m, s/c, i/c, i/v), kirurgilised protseduurid.

  • Diagnostilised uuringud: veresuhkru mõõtmine, kolesterooli määramine, bakteriaalse analüüsi määramine tervisetõendi vormistamiseks, elektrokardiogrammi tegemine.

  • Võtab vajadusel vastu need haiged, kes arsti vastuvõtule ei mahu, aga vajavad siiski meditsiinilist otsust.

  •  
  •